Rozširujúci modul Hunter PCM-900

229,20 

Modul pre rozšírenie riadiacej jednotky PRP-C o 9 sekcie.

Dostupné na objednávku

Popis

Modul PCM-900 slúži pre riadiace jednotky PRO-C na rozšírenie o ďalšie 9 sekcií. Je možné ho kombinovať s rozširujúcim modulom PCM-300 (pri rozšírení na 16 sekcií).