AQUAZ

Často kladené otázky

Ako si vypočítať prietok vody?

  • Na výpočet prietoku vody je jednoduchý vzorec pomocou ktorého to každý zvládne doma. Napustite si nádobu vodou a stopnite si za aký čas sa naplní. Následne doplníme získane údaje do vzorca:  (Objem nádoby (l) / Čas naplnenia (s) x 60.
  • Príklad: 10 litrovú nádobu ste naplnili za 30 sekúnd.
  • Výpočet: 10/30×60=19,99 l/min. Váš prietok vody je približne 20 litrov za minútu.

Aké potrubie je vhodné na rozvody závlahy?

  • Na hlavné rozvody závlahy sa využívajú HDPE 32x2mm resp. LDPE 32x3mm hadice. Pri prietoku do 42 l/min sa využívajú aj potrubia 3/4″ (25 mm), pri vyššej výdatnosti zdroja 1″(32 mm) a širšie potrubie. Tlak vody musí byť dostatočný pre správne fungovanie trysiek, preto je nutné použiť potrubie vhodného priemeru.

 Ako často hnojiť trávnik?

  • Trávniky rodinných domov (vyššia záťaž) potrebujú častejšie hnojenie ako napr. okrasné trávniky. Preto sa odporúča hnojenie približne raz za mesiac (4-5 týždňov) v závislosti od hnojiva. Existuje množstvo druhov hnojív na trávniky (napr. pre rôzne ročné obdobia, s postupným uvoľňovaním živín, štartovacie..). Vždy je nevyhnutné postupovať podľa informácií uvedených na balení daného hnojiva.

Kedy žačať s hnojením?

  • Sezóna hnojenia po zimných mesiacoch začína koncom marca začiatkom apríla až do polovice septembra. Musíte však prihliadať aj na klimatické podmienky danej oblasti.
Košík zavrieť