Rozširujúci modul Hunter PCM-300

58,44 

Modul pre rozšírenie riadiacej jednotky PRP-C o 3 sekcie.

Dostupné na objednávku

Popis

Modul PCM-300 slúži pre riadiace jednotky PRO-C na rozšírenie o ďalšie 3 sekcie. Je možné ho kombinovať s rozširujúcim modulom PCM-900 (pri rozšírení na 16 sekcií).